Home Modellflug Elektronik Galerie Kontakt

Dipl.-Ing Ulrich Saackel

Fachgebiet: Mechatronik

Schwerpunkt: Analog- und Digitalelektronik

Aktiver Modellflieger seit 1967